Начало
  Предговор
  За нас
  Съдържание
  Контакти
 
 
 
 
ЛЕКЦИИ И ТЕСТОВЕ

 

1. ДРОГИ. ПРЕПАРАТИ. ОБЩА РЕЦЕПТУРА - повече>>

2. ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ - повече>>

3. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ВЕГЕТАТИВНАТА И ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА - повече>>

4. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ПРЕДИМНО ВЪРХУ ЦНС - повече>>

5. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ БОЛКАТА И ВЪЗПАЛЕНИЕТО - повече>>

6. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА - повече>>

7. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА - повече>>

8. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ КРЪВТА - повече>>

9. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА - повече>>

10. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА - повече>>

11. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ РЕПРОДУКТИВНАТА СИСТЕМА - повече>>

12. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ЕНДОКРИНИУМА И МЕТАБОЛИЗМА - повече>>

13. АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА - повече>>

14. ЛОКАЛНИ ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРСТВА - повече>>

15. ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА. ИМУНОМОДУЛАТОРИ - повече>>

16. ЛЕКАРСТВЕНА ТОКСИКОЛОГИЯ - повече>>

17. ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И САМОКОНТРОЛ - повече>>

18. УЧЕБНИ ПРОГРАМИ - повече>>

19. УЧЕБНИ КАЛЕНДАРНИ ПЛАНОВЕ - повече>>

20. КОНСПЕКТИ ЗА СТУДЕНТИ - повече>>

__________________________________________________________________________________

1. ДРОГИ. ПРЕПАРАТИ. ОБЩА РЕЦЕПТУРА

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

2. ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

3. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ВЕГЕТАТИВНАТА И ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

4. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ПРЕДИМНО ВЪРХУ ЦНС

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

5. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ БОЛКАТА И ВЪЗПАЛЕНИЕТО

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

6. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

7. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

8. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ КРЪВТА

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

9. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

10. ЛЕКАРСТВА, ДЕЙСТВАЩИ ВЪРХУ ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

11. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ РЕПРОДУКТИВНАТА СИСТЕМА

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

12. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ ЕНДОКРИНИУМА И МЕТАБОЛИЗМА

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

13. АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

14. ЛОКАЛНИ ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРСТВА

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

15. ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА. ИМУНОМОДУЛАТОРИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

16. ЛЕКАРСТВЕНА ТОКСИКОЛОГИЯ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

17. ТЕСТОВЕ ЗА КОНТРОЛ И САМОКОНТРОЛ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

18. УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

19. УЧЕБНИ КАЛЕНДАРНИ ПЛАНОВЕ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

20. КОНСПЕКТИ ЗА СТУДЕНТИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

2021