Начало
  Предговор
  За нас
  Съдържание
  Контакти
 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Вместо предговор - повече>>

Ползотворна самостоятелна, ежедневна и упорита работа,
уважаеми колеги: доц. д-р Иван Ламбев (itlambev@mail.bg)  

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

МОДУЛИ

 

1. ОБЩА РЕЦЕПТУРА - теми >>

2. ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ - теми >>

3. АВТАКОИДИ и АЗОТЕН ОКСИД - теми >>

4. НЕРВНА СИСТЕМА - теми >>

5. СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА - теми >>

6. КРЪВ - теми >>

7. ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА - теми >>

8. ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА - теми >>

9. УРО-ГЕНИТАЛНА СИСТЕМА - теми >>

10. ЕНДОКРИНИУМ И МЕТАБОЛИЗЪМ - теми >>

11. АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА - теми >>

12. ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА и ИМУНОМОДУЛАТОРИ - теми >>

13. ЛЕКАРСТВЕНА ТОКСИКОЛОГИЯ - теми >>

14. ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ - теми >>

15. КОНСПЕКТИ - теми >>

__________________________________________________________________________________

1. ОБЩА РЕЦЕПТУРА

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

2. ОБЩА ФАРМАКОЛОГИЯ

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

3. АВТАКОИДИ и АЗОТЕН ОКСИД

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

4. НЕРВНА СИСТЕМА

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

5. СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

6. КРЪВ

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

7. ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

8. ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

9. УРО-ГЕНИТАЛНА СИСТЕМА

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

10 . ЕНДОКРИНИУМ И МЕТАБОЛИЗЪМ

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

11. АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

12. ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА и ИМУНОМОДУЛАТОРИ

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

13. ЛЕКАРСТВЕНА ТОКСИКОЛОГИЯ

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

14. ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

15. КОНСПЕКТИ и ПЛАНОВЕ

ТЕМИ

Начало ^^

__________________________________________________________________________________

2021